• Kursy językowe za granicą

  oferujemy kursy językowe w różnych zakątkach świata.
  9 języków | 17 krajów | 100 szkół

  Wejdź do działu
 • Obozy językowe za granicą

  międzynarodowe grupy | najwyższej jakości kampusy | kompetentna kadra

  Wejdź do działu

Procedura i dokumenty

Zgłoszenia na wyjazd przyjmowane są przez cały rok. Na każdy termin przewidziana jest określona liczba miejsc (informacja o aktualnym stanie miejsc jest dostępna na stronie www.workuk.pl).

Dlatego znaczącą rolę będzie odgrywała jak najwcześniejsza data złożenia aplikacji.

Osoby, zainteresowane programem WORK UK, powinny spełniać następujące wymagania:

 • wiek od 18 do 30 lat
 • komunikatywna znajomość język angielskiego

Dokumenty do pobrania oraz wszelkie dodatkowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej www.workuk.pl , na stronie widnieje również aktualna lista autoryzowanych agentów, u których można zapisać się na program.

Istnieje również możliwość wypełnienia REJESTRACJI ON-LINE.

WORK UK STEP BY STEP

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego(on line lub w wersji papierowej)

2. Wypełnienie formularza PLACEMENT REQUEST jeżeli Uczestnik chce mieć zorganizowaną praktykę przez TEE i dostarczenie wymaganych dokumentów

3. Podpisanie umowy i wpłata zaliczki

4. Interview w języku angielskim

5. Otrzymanie potwierdzenia rejestracji na program WORK UK:

- wyznaczenie daty rozpoczęcia i zakończenia kursu
- otrzymanie loginu i hasła do platformy e-learningowej

6. Otrzymanie dokumentu Placement Conditions (osoby, które wypełniły Placement Request) - dokument potwierdzający możliwość zorganizowania pełnopłatnych praktyk w po zakończeniu kursu - Osoby, które wypełniły PLACEMENT REQUEST:

7. Wpłata pozostałej kwoty

8. Zakończenie kursu:

- otrzymanie materiałów w formie elektronicznej

- otrzymanie Dyplomu ukończenia kursuw j. angielskim

9. Otrzymanie Proposal Letter wraz z Interview details (oferta praktyki wraz z danymi kontaktowymi w celu odbycia rozmowy telefonicznej z hotelem/restauracją) - Osoby, które wypełniły PLACEMENT REQUEST

10. Podpisanie Umowy na praktykę - Osoby, które wypełniły PLACEMENT REQUEST

11. Potwierdzenie daty wyjazdu, - Osoby, które wypełniły PLACEMENT REQUEST

12. Organizacja wyjazdu, - Osoby, które wypełniły PLACEMENT REQUEST

13. Wyjazd do Wielkiej Brytanii i rozpoczęcie praktyki,

14. Dostarczenie po 3 tygodniach FEEDBACK FORM

15. Ewaluacja praktyki po 8 tygodniach

16. Po zakończeniu praktyk uzyskanie certyfikatu Certificate in Work Experience

 

DOKUMENTY

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Written Test (test językowy)

3. Umowa

Dodatkowe dokumenty dla osób, które po zakończeniu kursu chcą mieć zorganizowaną pełnopłatną praktykę w hotelu przez TEE
4. CV oraz Video CV
5. zdjęcie w formie elektronicznej (formatu paszportowego, legitymacyjnego)
6. Umowa na praktykę w konkretnym hotelu (po potwierdzeniu miejsca i interview telefonicznym z managerem hotelu)
Dodatkowo może przedłożyć:
7. referencje od poprzednich pracodawców (miejsc praktyk),
8. w przypadku studentów lub absolwentów kierunków o profilu hotelarskim, turystycznym lub gastronomicznym zaświadczenie z uczelni lub kopia dyplomu,
9. kserokopie zaświadczeń i dyplomów z odbytych kursów zawodowych,
10. kserokopie. certyfikatów językowych (F i r s t , A d v a n c e d , P r o f i c i e n c y C e r t i f i c a t e , L C CI , TOE F L ).